توضیحات

مبلمان الیزه

خوش نشین و  شیک

طرح و رنگ پارچه نامحدود انتخابی شما

چوب اسکلت نراد روسی / صنوبر

چوب نما راش/ توسکا درجه یک

کفه اسفنج ویژه 35 کیلویی / فوم سرد